khoảnh khắc vàng 6

THÔNG TIN BÁO CHÍ HĐGK GIẢI ẢNH BÁO CHÍ KHOẢNH KHẮC VÀNG 6

THÔNG TIN BÁO CHÍ
HĐGK GIẢI ẢNH BÁO CHÍ KHOẢNH KHẮC VÀNG 6

Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2023, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải ảnh báo chí KHOẢNH KHẮC VÀNG TTXVN đã ký quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Giải ảnh báo chí KHOẢNH KHẮC VÀNG 6 năm 2023.

Hội đồng giám khảo gồm 05 thành viên là những Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có kinh nghiệm và uy tín trong giới báo chí và nhiếp ảnh.

1. Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thắng, Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng.

2. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên.

3. Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Nguyễn, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Báo ảnh Đất Mũi – Thành viên.

4. Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh & Đời sống – Thành viên

5. Nhà báo Lê Trí Dũng, Trưởng ban biên tập ảnh TTXVN – Thành viên.

  • Chia sẻ:

Thông tin ảnh

Thông tin ảnh