khoảnh khắc vàng 6

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng: (có 2 bộ giải cho ảnh đơn và ảnh bộ)

- Giải đặc biệt: 01 giải trị giá 30 triệu đồng (chung cho Giải)

- Giải Nhất: 02 giải, mỗi giải 20 triệu đồng (1 giải ảnh đơn và 1 giải ảnh bộ)

- Giải Nhì: 04 giải, mỗi giải 15 triệu đồng (2 giải ảnh đơn và 2 giải ảnh bộ)

- Giải Ba: 06 giải, mỗi giải 10 triệu đồng (3 giải ảnh đơn và 3 giải ảnh bộ)

- Giải Khuyến khích: Mỗi giải 05 triệu đồng

- Hội đồng Giám khảo sẽ chọn một số tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải, các tác giả được hưởng nhuận ảnh là 500.000 đồng/tác phẩm.

- Hội đồng Giám khảo sẽ quyết định việc trao riêng 2 bộ giải cho ảnh đơn và ảnh bộ hoặc trao chung tùy thuộc vào chất lượng tác phẩm của từng thể loại.

Thông tin ảnh

Thông tin ảnh